Aurreko ikasturteetan ikasleekin erabilita dauden ikastaroak Berrabiarazi egin behar dira aurreko ikasturteko ikasleak eta beraien lan eta kalifikazioak garbitzeko.

Horretarako Ikastaroko "Kudeaketa gurpiltxoan" klikatu eta "Berrabiarazi" aukeratu:

Prozesua honela konfiguratuko da:

    • "Orokorrak" atalean, markatu ondoko aukerak:

    • "Rolak" atalean aukeratu "Ikasleak" rola desmatrikulatzeko:

Oharra: Ikasleen rola ezabatzean taldeetatik ezabatzen dira automatikoki, baita kalifikazioak ere eta zereginetako bidalketak ere.

    • "Kalifikazioak" atala erabili izan bada, norberak aukeratu kategoriak eta elementuak ezabatu ala ez.
    • "Taldeak" erabili izan badira, talde izenak ezabatu nahi diren edo ez, baina partaideak ezabatuak izango dira Roletak ikasleak desmatrikulatzea eskatuta.
    • "Zereginak" ikasleak ezabatu badira bere bidalketak ere ezabatuak izango ziren, baina norberak aukeratu egokien ikusten duena.

Last modified: Friday, 3 September 2021, 6:17 AM