6. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza eta konpetentziak

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza eta konpententziei buruzko gogoeta txiki bat idatzi (10 lerro).

  • Aurreko legearekin konparatuta konpetentzien formulazioa desberdina da. Zeintzuk dira desberdintasun nagusiak?
  • Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza ez da horren metodologia berria. Irakasle askok egiten dituzte proiektuak bere ikasleekin. Erabili duzu inoiz metodologia hori?
  • Zergatik esaten dute ikaskuntza hori egokia dela oraingo legean proposatzen den metodologiarekin?
  • Zure ustez erabilgarria eta egingarria da proiektuetan oinaritutako ikaskuntza hori zure arloa irakasteko?
  • Proiektuetan oinarritutko ikaskuntza konpetentzien araberako ebaluaziora egokitzen den metodologia bakarra dela uste duzu?