2. Foroa

Goian agertzen diren bideoetatik 3 aukeratu. Eta ondorengo galderak erantzun:
1. BOST LERROTAN: Zer kontatzen digu?
2. Aukeratu behar bazenu esaldi bat, zein izango zen?
3. Bideoan ikusitako zerbait aplikagarria da zure ikasgaiaren unitate didaktikoren batean?

BIDEOAK

Ezabatutako erabiltzailea -

1. bideoa:

Laburbilduz egungo eskola aztertzeko geldiunea egin behar dugula benetan beharko lukeen funtzioa betetzen ote duen pentsatzeko. Nondik gatozen badakigu, non gauden baita baina ez dakigu biharko gizartea zer nolakoa izango den. Honenbestez umeek berezkoa duten ikasteko gaitasuna gauzatzeko egoerak sortu behar ditugu hezitzaileok.

"No se trata de hacer que el aprendizaje ocurra. Se trata de que suceda".

Gure ikasgaiaren kasuan (teknologia) ikasleei egoera bat aurkezten zaie eta horretatik abiatuta ikasleek beraiek sortzen dute ikaskuntza prozesua, hasieratik amaierara.

4. bideoa:

Ildo beretik jarraituz, umeei egoera esanguratsua eskaintzean, ezaugarri egokia duen kontestua, beraien onena emateko irrikitan egoten direla.

"...pero el peor legado que podemos dejar a nuestros niños son las mentiras".

Umeek ikusi hutsarekin izugarri ikasten dute. Are gehiago nerabezaroan esaten eta egiten dugunaren arteko koherentziari inoiz baino tentu handiagoz erreparatzen diote. Honenbestez gu geu ere benetakoak izaten saiatu behar gara, eredu.

5. bideoa:

Bideo honek gizartean oraindik dihardun deskonpetsazio bati heltzen dio. Arazo beraren aurrean generoaren araberako erantzuna jasotzen dugu, salbuespenak salbuespen.

" Socializar para estar cómodas con la imperfección".

Oraingoan ere ikasgelan etengabe landu beharrko arloa dugu hau. Hezitzaile moduan beraien jarrera eta komentarioei adi egon beharra daukagu. Tailerrean taldeka, lanean lasai aritzen direneko kontestuan sarri gizartean diharduten esaldiak botatzen dituzte neska zein mutilek eta guk etengabe horiek jaso eta ulertarazi behar diegu esandakoak duen eragina albokoarengan.

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

Ikusi ditudan bideoengandik konklusio honetara heldu naiz: ikas-prozesuan garrantzitsuagoa dela gure interesa eta ausardia elikatzea (hau da, prozesuari emango genioke indar gehiago) azterketan emaitza onak ateratzea baino. Horrela ikusi dut Reshma Saujarren bideoan: berak ez zuen lortu politikan arrakasta (emaitza izango zen) baina prozesu horrek (kongresista bihurtzea saiatzeak) irakatzi zion bizitzan beste ikuspegi ezberdina edukitzen. Ados nago gogoeta honekin baina uste dut emaitza ere oso garrantzi handia duela gure gizartean eta ikas-prozesuan kontutan eduki behar dugula. Beraz, eraldaketa pedagogikoan ezin dugu kendu baizik eta gehitu eta moldatu. Azken urte hauetan, prozesuari ematen ari gara behar den beste inportantzia baina falta dena da moldatzea prozesu hori lehen aipatu dudan interesa eta ausardia pizteko ikasleengan bere bizitzarako emaitza ona horiek erabilgarriak izateko une guztietan.

Hau izango zen aukeratu dudan esaldia: "Ez naiz inperkekzioaren beldur". Emakumeok irakatsi digute "perfektak" izatea eta, hori dela eta, ez gara ausartzen porrotaren beldurragatik.

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

1. Ikusi ditudan bideoetan, amankomunean aurki dezakegu ideia nagusi bat. Ikas prozesuan umeak direla protagonista nagusiak. Alde batetik, galdera potolo bat airean utziz, beraiek aurki dezatela erantzuna, bestetik, gertuko edo munduko arazo baten aurrean,  beraien ideiak abiapuntutzat hartuta, arazo horri aurre egiteko pausoak eman, Azkenik, umeei "oraindik ez" baten bidez, erroreak landu egin behar direla aztertzen da; esfortzua eta zailtasunari aurre egitea saritu behar delarik

2. Esfortzua saritu behar da

3. Dena iruditzen zait aplikagarria. Beraien mentalidadea abiapuntutzat hartuta, gaiak, galderak edo arazoak era global batean beraien esku uztea... eta horri aurre egiteko esfortzua baloratzea

shalman khan

Ezabatutako erabiltzailea -

Zelan zortu zuen Academia Khan kontatzen digu. Irakaskuntza eredua aldatzen animatzen digu eta ariketa interaktibotaz hitz egiten du. Ikasleei autonomoago izaten erakusten die beere eguneroko lanak egiterakoan. Bideoak etxeko lamn moduan.

 

Esaldia: Azkena beste bati esteko da ¿ulertu dozu?

 

Bai uste dot klasean aplikatu daitekeela metodologia hau neurri batekin.

motibazioa

Ezabatutako erabiltzailea -

Esaldi bat: "El modelo tradicional te sanciona por experimentar y fracasar...súbete a la bicicleta y càete...hazlo por el tiempo necesario"

Lanbide heziketan aukera gehiago daude edukiak eta helburuak aldatzeko. Orduan experimentatzeko aukera haundiagoa. "El profesor pone en marcha el proceso y espera a que el aprendizaje suceda"(Sugata Mitra). Interesgarria da bainan ikasbidean tarte bat behar da, denboran tartea. Bai egia dela ikasle bakoitzak bere denbora behar duela ikasteko eta ebaluazioen datak itxiak dira.  "suspentsoa" ipintzea ez da estimulu positiboa. "Todavía no" bai izan daiteke bainan ezin diogu eman ikasle bakoitzari bere denbora egokia aurreratzeko. Ez dut erreza ikusten. Beraiek izandako  experientzagaitik baietz ematen du. 25 ikasleekin batera ez da erreza. Bainan hainbat kasutan estimulua aurrerabiderako oso lagungarria da.

Motibazioa

Ezabatutako erabiltzailea -

Lehenengo 3 bideotan ikasleen motibazioa eta motibazioa ez galtzea planteiatzen da. Suga Mitrak  bere experientzia ikasleak estimulatzeko: ikasbibea martxan ipini eta gero ikasleak utzi ikasbide prozesua antolatzen eta erantzunak bilatzen ("el profesor espera que el aprendizaje suceda"). Bigarren bideoan hezkuntza sistemak duen estruktura zurrunaren kontra dihoa. Ikasle bakoitzak behar duen "denbora" ikasbide prozesuan errespetatuz. Hirugarren bideoan Carolek ere ikasbide prozesuan  astiroago joan behar diren ikasleei "todavía no" mezua transmititu behar diegu, 

Sugata Mitra

Ezabatutako erabiltzailea -

Bueno , teknologien balioa hezkuntzan gehien bataean. Egitan du historia pixkat irakakuntzaren sorrerakoa eta burokraziaren sorkuntza baita burokrazi eta hezkuntza parekatzen ditu, uniformizazioa eta pertonek prestatzea produkziorako. Prestakuntza standarera. krreatibitatea konttuan hartu behar dugu eta potenziatu.

Las escuelas como las conocemos ahora estan obsoletas.

Bai , teknologia berriak, baina erealitatea da ezinezkoa dela zeren alde batetik ez daukagu prestakuntza ona alde horretan eta beste alde batetik zentruetan teknologia berriak oso txarto funzionatzen dute, ez daukagu besterik gure zentrua ikustea , oso zaila da ordenagailuekin lan eraginkor bat egitea.

Dwek -Motibazioa

Ezabatutako erabiltzailea -

Ez dala emaitz puntual bat determinantea izan behar pertsona baten bizitza akademikoan. Beeti osatu ahal dira ezagupenak, hori lortzeko metodologia aldatu behar da , eta es markatu ikasleak urte askotarako.

El todavía oso importantea da. 

Bai ez dira ikasaleak enkasillatu behar lehen ebaluaketan.

Bideoak

IR Ana Belen Vega Badiola -

Lehenengo bideoa

 

1. Esperimentu bat aurkezten digu: "Ezer azaldu barik ikasleek ikasten dute?" Baietz ematen du. Hezkuntza sistema garaietara egokitu behar da. Jaio zenean, beharrak batzuk ziren, orain aldatu dira eta horietara egokitu behar da sistema. Dena den, pertsonak beti izan dugu jakinmina, eta hori piztean datza irakasteko trukua: erronkak, bitxikeriak, misterioak,galderak norberari... eta horrelakoak ...behar dira. Gure sistema zarratu eta egituratu honek jakinmina amatatu du eta gure ikasleak gogaituta daude.

2. "Gure sistema zaharkituta dago"

3. Orokorrean unitate didaktikoak planteatzen ditudanean erronkak aurkezten ditut: misterioak argitzea, nola egin, nola funtzionatzen du, bitxikeriak... 

Bigarren bideoa

1. Khan Academiaren historia kontatzen du. Matematika irakasteko mundu osoan oso erabiliak dira bideo horiek. Arrasta, zertan datza? Ikasle bakoitzak bere erritmoa du eta sistema horrekin hori errazten du, bakoitzak bere erritmora ikastea. Gainera, flipped classroom metodologiaren abantailak aipatzen ditu. Ikasleek azalpenak entzuten duten nahi duten lekuan, isiltasunean bakardadean, eta gero, gelan praktika egiten da, interakzioarako lekua da gela.

2. Gelak "humanizatu" egin dira

3. Aipatutako "flipped classroom" oso metodo ona da gai batzuk lantzeko. Askotan erabili dut.

Hirugarren bideo

1. Guztiz hunkigarria da "sententzia" negatiboak jaso dutenek ORAINDIK itxaropena dutela  ikustea. Orain arte egin dugun ebaluazioak talentua edo inteligentzia neurtzeko erabilia izan da. Baina hemen ahalegina, estrategia eta garapena ebaluatzea proposatzen da. Horrela ikasle gogorrak eta erresistenteak lortzen dira. Gainera, horrek motibazioa pizten du eta ikasleen mailahobetzen doa helburuetara ailegatuz. 

2. "Oraindik ez", itxaropena ez da galtzen, prozesua ebaluatu behar da.

3. Horretan nabil aspaldi.

2.foroa

Ezabatutako erabiltzailea -

Bigarren bideoa: Salman Khan: Khan Academy.

Ikasle bakoitzaren  erritmoa errespetatu behar da.

Azalpenak etxean, bideoen bidez eta lanak gelan, ikasleen artean zalantzak argitzeko.

Hezkuntzan bideoak erabiltzea goraipatzen du irakaskuntzaren metodologia aldatzeko.

Hirugarren bideoa: Carol Dweck: Experta en motivación.

Gure ikasleen prozesua indartu behar dugu. Orain arte kalifikazioa izan da inportanteena baina garrantzi gehiago

dute jarduerak eta estrategiak, ez bakarrik emaitzak.

Prozesuari garrantzi gehiago eman behar diogu.

Bostgarren bideoa: Reshma Saujani: Emakumeen sozializazioa.

Neskak eta mutilak desberdin hezten ditugu. Arriskuak hartzen ikasi behar dute. Neskei perfektua izaten irakasten diete, gizonei, aldiz, ausartak. Zergatik?

Nire gelan gauza batzuk aplikatzen ditut: ikasleenn prozesua ebaluatzen dut bakoitzaren erritmoa errespetatzen.

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

Lehen bideoan azaltzen dau lehen eskolak zelan sortu ziran eta zein helbururekin, baina helburu horrek aldatu egin dira gaur egun eta etorkizunera begira ez dira bardinak.  Azaltzen dau gaur egungo eskola "obsoleto" geratu dala eta  etorkizuneko eskola diseinatu behar dugula. 

Hirugarren bideoan azaltzen da ikasleak beti notan pentsatzen dagozela. Nota hori erabiltzen dugu ikasleak kalifikatzeko eta kalifikatzeko era hori aldatu behar dugula azaltzen du. Kalifikatzerakoan, esfortzuak, prozedurak eta bilakaerak euki behar ditugula kontutan.Ikasleak motibatu behar ditugu Horretarako "oraindik ez" kontzeptua azaltzen du.

Laugarren bideoan, Irakasleak kontatzen dau bere ikasleekin egindako proiektu bat, eta zelan bere ikasleak, berak ezer esan barik konturatu ziran munduaren beste punta batean zegoen arazolarri  bat konpontzeko lagungarri izan ahal zirela. Cesarrek kontatzen dau ikasle hauek direla etorkizunean munduan dagozan arazo guztiei soluzioak emateko kapaz izango diranak.

 

Esaldiak: "las escuelas como las conocemos ahora estan obsoletas"

              "Hay que elogiar el proceso en el cual el niño se involucra:su esfuerzo, estrategias, enfoque,                                      perseverancia, su progreso"

               "Imagination is more important than knowledge"

Nire ikasgaian aplikatzen ditut bideoetan aipatzen diren gauza batzuk. Ikasleei azaltzen diet euren esfortsua, gogoa, bilakaera,...dala kalifikatzerako orduan gehien eukiko dotena kontutan. Horrek motibatu egiten ditu ariketa baten soluzioa bilatzeko orduan. Adibide argiena programazioa lantzen dudanean. Ariketa bat planteatu eta eurak programa bat idatzi behar dute soluzio bat bilatzeko.

Sarrera-2.Foroa

Ezabatutako erabiltzailea -

1.- Orain arte oso garrantzitsuak eta baloratuak izan diren ezagutzak, gaur egungo gizartean ez dira beharrezkoak. Beraz, teknologia berrien bitartez ikasleek beste konpetentzia batzuk landu behar dituzte.

Eskolan orain arte erabilitako metodologia ere kritikatzen da, ikasleak zigortzen dituelako saiakuntzak egiteagatik eta porrot egiteagatik. Ikasle bakoitzak ikasteko erritmo desberdina dauka eta irakasleak errespetatu behar du, egindako prozesua eta esfortsua baloratzen eta goraipatzen.

2.- "Oraindik ez"

3.- Agertzen diren ideiak irakasteko erreferentzia moduan erabiltzen ditut (ikasleak motibatzen saiatzea, ikasteko prozesua baloratzea, saiakuntzak saritzea...) ez unitate didaktiko zehatz batean, baizik orokorrean. Teknologia berriekin egitea zailagoa da institutuan dauzkagun baliabideekin.

NOT YET-BIG QUESTIONS-FLIPPED CLASSROOM-COLLABORATION...

Ezabatutako erabiltzailea -

1.-Hezkuntzak ez du gizartearen erritmo berean eboluzionatu. Ikasleak ekintzaile bihurtu behar ditugu. Azalpenak ahal bada bideo bidez etxean ikus ditzatela, klaseak humanizatu eta ariketa/proiektuak egiteko erabili. Galdera zailak/errronkak jarri behar zaizkie, bideratu eta gero, amonaren metodoa erabiliz, beraiek aurki ditzatela erantzunak. Ikasleen artean lankidetza sustatu eta porrotaren kontzeptua aldatu. Ikasleak baloratu egiten duten lan eta esfortsuagaitik, aldi berean beti emaitzak ez direla espero bezalakoak konturatu araziz. Saiakera asko, "porrotak" onartuz,  egin behar direla normalean helburuak lortzeko.

2.- "I haven't got the foggiest idea".

3.- Teknologi aldetik bai, bideoak etxean ikustearena ere... arazo egoeretan, proiektuka lan egitea falta da. 

lehenengo unitatea

Ezabatutako erabiltzailea -

1) ikusi ditudan bideoak horrela laburbilduko nituzke:

Eskola kontzeptua zaharkituta dago. Denok ez dugu era berean ikasten. Irakasleok galderak proposatu behar ditugu ( ikasleak motibatzen dituztenak), alde batera utzi behar dugu gure burua, eta ikaskuntza prozesuari so egin, azkemik erantzuna miresteko.

2) Esaldi hau aukeratuko nuke: "Ikaskuntzaren etorkizuna diseinatu behar dugu".

3) Galderekin asmatzea gustatuko litzaidake; ez dakit kapaz izango ote naizen nire burua prozesutik kanpo mantentzen ( zer egiten da motibatuta ez dauden ikasleekin?), nire ikasleen ahalegina eta iraunkortasuna kontuan hartzen jarraituko dut.

RESHMA SAUJANI

Ezabatutako erabiltzailea -

1. BOST LERROTAN: Zer kontatzen digu?

EEBBetan Kongresorako hautagai moduan aurkeztutako neska bat da. Bere esanetan gure gizartean mutilak ausardian hezitzen ditugu eta neskak perfekzioan. Horrela neskak ez dira erabakiak hartzen ausartzen, frakasoaren beldurrez. Nahiz eta akademikoki  hobeak izan eta Inteligentzia Koefiziente handiagoak eduki, gizartean esparru desberdinetako gidaritzan gizonak dira nagusi. Hau azaltzeko adibide desberdinak ipintzen ditu.

2. Aukeratu behar bazenu esaldi bat, zein izango zen?

“¿Por qué no educamos a nuestras hijas para ser valientes?”

3. Bideoan ikusitako zerbait aplikagarria da zure ikasgaiaren unitate didaktikoren batean?

Ikasleak , batez ere neskak, beraien zalantzak argitzen eta saiakerak aurrera eramaten animatu behar ditugu. Nahiz eta horrek hutsegiteak ekarri. Hutsegiteetatik ikasketa lortzen dela jakinarazi behar diegu.

CESAR HARADA: ARAZO EGOERA BATETIK ABIATUTA

Ezabatutako erabiltzailea -

1. BOST LERROTAN: Zer kontatzen digu?

Cesar Harada Hong Kong eko Harbour eskolan ¨Ciudadania e Invención¨ eko irakaslea da.

Cesarrek, hurbil duten arazo egoera batetik abiatuta, ikasleek egoera horri erantzun bat eman diezaioten saiatzen da. Bertan jasotako informazio, datuak, etab argitaratu egiten ditu webgunean. Ondoren  urrunago dituzten beste bi arazo egoerekin berdina egingo du. Era berean “ciudadanía” edo balore etiko batzuk irakasten dizkie.

2. Aukeratu behar bazenu esaldi bat, zein izango zen?

“Mi trabajo es tomar las mejores ideas de cada alumno.”

3. Bideoan ikusitako zerbait aplikagarria da zure ikasgaiaren unitate didaktikoren batean?

Hasierako planteamentu zabal bat egiten du eta hortik aurrera ikasleek ikusi behar dute zer den beharrezkoa ikerketa aurrera eramateko: tresna, baliabideak, datuak… Eta bere lana ez dela bere eskolan gelditzen baizik eta Youtuben eskegitzen duela besteok hortik abiatuta lan hori hobetzeko aukera izan dezagun

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

1. Gu ikasgelan "ikus-entzuleak" bakarrik izan  behar dugula, planteatu, motibatu eta ikasleen artean gauza asko ikasiko dute.

2. Salman Khan: " teknologia: humanizatzeko erreminta "

3. Ez da erreza izango, baina beste ikuspuntu bat entzutea beti da interresgarria eta gune batean izan daiteke.

Bideoak.

Ezabatutako erabiltzailea -

1) Bideoak ikusita, orain arte aurrera eramandako ikaskuntz-irakaskuntz prozesua, agian, beraztertu behar genuela uste dut. segurazki, ikasleen erritmo pertsonalak errespetatuz eta ikasteko bidaiari garrantzia emanez ez zen "ikasle txarrik" egongo.

2) Esaldi bezala: Gela gizatiartu-humanizatu behar dela eta prozesuari garrantzia eman behar zaiola.

3) Nire ikasleen ezaugarriak direla eta bideoetan ikusitakoa aplikatzea ez da erreza izango, baina zeozer, zuzenean ez bada ere, erabilgarria litzateke.

bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

1.-Bideoak ikusiz gero, guri bezala besteei gertatu zaiela, ikasleak gogo barik, ganora barik, motibazio barik daudela.

Beste era batean irakastea beharrezkoa zela ikusita, hasi ziren teknologia erabiltzen, eta ikusi dute posiblea dela.

2.-Teknologiari esker ikasleak gogoz aritzen dira eta bakoitzak bere erritmoaz ikasten du.

3.-Bai, segurunenik, gertatzen denada ez dakidala zelan egin.

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

1- Sugatra Mitra "A hole in the wall". Bere saiakera desberninak aipatzen ditu, adierazi nahian umeek baliobideak izan ezkero eta kuriositatea pixka bat astinduta, edozein ostopo gainditzeko kapazak direla.

- Salman Khan "Khan Academy". Ikasteko modu desberdina aipatzen du, ikasle bakoitzaren erritmoa errespetatuz eta azalpenak etxean eta lanak gelan eginez.

- Carol Dweek "Experta en motivación". Garrantzi gehiago duela dio jarduerak eta estrategiak umeen azkartasuna edo inteligentziak baino.

2-The power of yet

3- Goian aipatutako esaldia eguneroko lanean aplikagarria da eta kontuan hartu beharrekoa

 

bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

1. bideoa cesar Arada>> " Munduko puntu ezberdinetan, antzerako arazoak dauzkagula erakusten digu, eta batzuk lortzen dituzten aurrerapenak betse batzurentzat erabilgarriak izan daitezkeela, gauzak honela ikasleei arazoak planteatu eta beraiek hauei irtenbidea aurkitzen zaiatu behar dira, mu du osoaren erabilgarri izan daitezen, daukaten imajinazioaren bitartez gauza arrigarriak sortzeko gai bai dira"

*Esaldia> "ikasleen imaginazioaren beharrean gaude aurkikuntza arrigarriak lortzeko"

*GH> Bai erabilgarria da. Klaseen planteamendua egiterakoan analitikoki dena zehaztuta eraman beharrean, irtenbideak beraiek aurkitu ditzatela bideratu behar da, eta ahal bada ez dadila soilik irtenbide bakarra izan daukaten imaginazioarekin guk pentsatzen ez ditugun irtenbideak ere lortuko bai dituzte.

2. bideoa Carol Dweck> laburpentxoa> orain arte eduki dugu kalifikazio eta irakaskutza estiloaren ordez, " "todavia eta oraindik ez" bezalako hitzek ikasleei motibazioa eta ekiteko indarra transmititzen die. oraindik ez ikuspegi honekin ikasleak laneean jarrita, beraien artean egon daitezkeen ezberdintasunak berdintzera joango dira eta hau lortu daiteke, eta beti erronka bat ikusiko dute aurretik honek ikasteko motibazioa eta bizitzan agertuko zaizkien arazo ezberdinei aurre egiteko gogoa lortuko dutelarik..

aukeratutako esaldia "Ikasleen prozesua indartu behar da, ikasle indartsu eta erresistenteak lortzeko!"

 

GH> ba oso erabilgarria da gure ikasgaian, batez ere "ezin dot" esaten duten ikasleekin gauza berri baten aurrean, nire ewrantzuna beti izaten da " ezin dot" ez dagoela nire hiztegian eta "ahaleginduko nahiz" edo bideoan agertzen den moduan "oraindik ez" esan behar dutela eta emaitza lortzen ahalegindu a tope!!

3. bideoa>> Tokion dagoen "jardin de infancia" berezi baten inguruko hitzaldia da, non bere forma obalatuaren bitartez, haurrek beste heziketa modu bat lortzen dute, askeagoa, beraiek konturatzen dira non, nola, dabiltzan eta ea egoki dabiltzan. Honela, hitzaldia ematen duenaren arabera, ikastetxeen arkitekturak zerikusi handia dauka ikasleen heziketan, eta askotan ikasleek erortzen ikasi behar dute, jaiki eta gogorrago aurrera egiteko.

* Esaldia>> "Zarata edukitzea klasean garrantzitsua da! gehiago konzentratzen laguntzen die!"

*GH klasean> Benetan be erabilgarria, beti ere arazo egoera ezberdinak planteatzen badizkiegu ikaslee i eta emaitzak beraiek aurkitu behar dituztenean, eta hau txikitatik erakutsi ezgero, arazo asko eta asko adolezentziara iritsi orduko konpunduta daude, eta askotan beraiek elkarren artean lagunduta gainera, gure interbentzio zuzenk gabe!"

 

BIDEOAK

Ezabatutako erabiltzailea -

1. bideoa

Eguneko sasoiari jakintza-mota eta ikasteko modu ezberdinak dagozkiola, errealitatetik eta ezagutza esanguratsutik hurbilago daudenak. Hori lortzeko, ikasteko bidea beste modu batera antolatzea proposatzen digu hizlariak.

Materiala eskura utzita, ikasleei euren kontura ikertzen uztea.

2. bideoa: Khan proiektua

Besteak beste, ikaste-prozesu zehatzari buruz aritu da hizlaria, ondo menperatutako ezagutzek hurrengo urratsaren oinarria osotzen dutelarik. Eta menperatze-mailaren etengabeko informazioa jasotzen duela irakasleak ikasle bakoitzaren gainean, interbenzioa eragingarriago izateko.

Gehien interesatu zaidan atala ikasleei egin ahal zaien jarraipenari buruzkoa izan da, eta nola antolatzen mailakatu den ikasi beharrekoa

3.Emakumeen sozializazioa

Emakumeok ingurutik jasotzen dugun gure jokaera nolakoa izan behar den agindu ikustezina, akatsari lekurik utzi gabe, eta horrek dakarren ondorioa ikasteko behar diren esperientzietan

Emakumeei perfektua izaten irakasten diete; gizonei, aldiz, ausartak izaten

BIDEOEN HAUSNARKETA

Ezabatutako erabiltzailea -

1.Cesar Harada "Arazo batetik abiatuta..."

Guztiz interesgarria iruditu zait motibo desberdinegatik. Batetik, eskolan egiten dena zerbait erreala da, zergaitia dauka eta zertarako argia.  Euren tailer-gelan 6 urtetik 15 urte bitarteko ikasleek benetako tresnak dituzte, benetako arazoei aurre egiteko.Arazoak eta irtenbidea besteek hartze dute kontuan, besteen eta guztion onura kontuan hartzen da. Bestetik, irakaslearen papera; ikasle bakoitzaren ideia onenaren kudeaketa. Ikaslearen imaginazioa abiapuntutzat hartuta.

Sugatra Mitra "A hole in the wall" Gure hizkuntza sistemaren oinarria aztertzen du eta berak egindako saiakera desberdinak azaltzen ditu. Baliabideak guztion esku egonda, umeek oztopoak gainditzen dituzte euren kuriositatea asetuz. Mitrak etorkizunerako irakaskuntzaren diseñua bideratu nahi du munduko ume guztien bermaz.

Emakumeen sozializazioa, Hezkuntzan  balioan transmisioan ezin bestekoa da ausardiaren balioa ikasteko prozesua modua bultzatzea.

2. "Imagination is more important than knowlegde"

3. Carol Dwecken hitzak "not yet" Eta Reshmarenak  perfekzioa ez da bidea, ausardia bai. Eguneroko lanean kontuan hartzea funtsezkoak jotzen ditut.

TED

Ezabatutako erabiltzailea -

Ikusi ditudan bideoak dira:

  • Salman Khan: Khan Academy. Edukiak lantzeko beste era bat erakusten digu, bideotan oinarrituta, non azalpenak etxean jasotzen dira klasean beharrean, eta ariketak klasean etxean beharrean.
  • Carol Dweck: Experta en motivación. Ikasleek esfortzuarekin eta lan egiten hobetu dezaketen sinetsi behar dute eta ildo berean esfortzu hori goraipatu behar dugu.
  • Reshma Saujani: Emakumeen sozializazioa. Emakumeen potentzial guztia garatzeko, arriskuak hartzen ikasi behar dute. Horretarako gizonezkoen jasotzen duten hezkuntza berdina eman behar zaie.

Esaldia:  “We are raising our girls to be perfect and we are raising our boys to be brave”

Aplikagarritasuna: Khan Academy materialak aplikagarriak izango zen B eredukoekin, familien ekonomia-maila ona izango balitz (ordenagailua / tableta eta wifi konexioa beharko zuten)

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

Bideo gehinetan ikusi dut edo orain arte izan dugun irakaskuntza ereduari kritika batzutan oso zorrotza (Sugata Mitra edo Salman Khan). No es necesario enseñar. Ellos pueden hacerlo solos edo ikasleen potentziala defendatu (Carol Dwech) Equality happens, tranforming the meaning of effort and difficulty.

Amaitzeko Imagination is more important than knowledge: Nik uste binomio hau mantendu daitekela.

GALDERAK

Ezabatutako erabiltzailea -
  1. I have chosen the videos on women´s socialization, on motivation and on the SOLE Project. I totally agree with the main ideas in the two first ones: 1. Socializing girls to be brave and taking risks instead of promoting perfection; 2. Changing Mindsets to push students out of their comfort zone. Even though I am not so keen on Mitra’s statements I still find the SOLE Project (broadband + collaboration + encouragement) can be of help in many places and even a starting point to develop some classroom activities.
  2. “Use technology to humanize classrooms” and “Don’t worry about being perfect, but about being brave”. 
  3. I guess, after watching the videos I can be more conscious about praising processes, more encouraging to take risks and make mistakes and try to focus increasingly on setting more (creative) challenging tasks.

Bideoak

Ezabatutako erabiltzailea -

1. Galdera

Carol Dweck: motibazioan aditua

Hitzaldian Carol Dweck psikologoak zera azpimarratzen du: umeak dakiena edo ze azkarra den ala ez baino, garrantzitsuagoa dela goraipatzea eta indartzea bere saiakera, kemena eta nola jarduten ari den (erabiltzen duen bidea edota estrategiak), prozesuari produktuari baino garrantzi gehiago emanez. Sinetsi eta erakutsi behar diegu bideak duela garrantzia (konpetentziak) eta ez bakarrik emaitza (ona edo txarra).

Salman Khan: Khan academy

Bere irakasteko ideia aurkezten digu, hezkuntza bideoen erabilpena goraipatuz ikasle bakoitzak bere erritmora eta berak aukeratzen duen momentuan eta tokian (etxean, liburutegian..) ikasi dezan, gelako denborak ikasleen elkarren arteko lana, zalantzak argitzeko eta elkarren arteko interakziorako utziz irakaslearen gidapenean.

Reshma Saujani: Emakumeen sozializazioa

Reshmak esaten duenez neskak eta mutilak ez ditugu berdin hezten ez eskolan ez gizartean. Mutilak ausartak eta akatsei aurre egitera animatzen diegun bitartean neskei perfektak izan behar direla sinetsi arazten diegu. Ondorioz neskek kale ez egiteagatik ez dituzte arriskuak hartzen, aurrera egiteko zailtasun gehiago izanez.

 

2. Galdera

The power of yet esaldiaren indarra

Teach girls bravery, not perfection, eta ez neskak bakarrik, ikasle guztiak (ausartak eta jakinguratsuak)

 

3. Galdera

Gorputz Hezkuntzako hainbat Unitatetan, Carol Dweck-ek azaltzen duen ildo horretatik jarduten saiatzen gara eta ikasleen jarduna eta planteatutako arazoei aurre egiteko erabilitako estrategia eta erak goraipatzen ditugu, lortutako emaitzen gainetik.

 

Galdereen erantzunak

Ezabatutako erabiltzailea -

1. Galdera

Bideoa: motibazio aditua: Eskoletan umak hezi behar dira hondinoarenean eta ez oraingoan, goraipatu prozesoa, ez inteligentzia ezta talentua. Goraiptu umeen prozesua bere adorea, bere estrategia.

Bideo umeek retoaren bidez konpontzen dute arazo lokal bat, beste reto baten bidez arazo erremoto bat, interneten ikusitakoa, konponduko dute, ete hemendik pasatzen da arazo global batetara konpontzera.

Bideoa: Emakumeen sozializazioa. Neskak hezi behar dira arriskuak onartzeko eta ez perfektuak izateko, horrela lana hobeto banatuko da.

2. Galdera.

Emakumeak arriskatu behar dira eta ez perfektuan izan.

3. galdera.

Ez, ez dut uste.

 

BIDEOAK

Ezabatutako erabiltzailea -

1. Lehenengo bideoa: Hezkuntza eta eskola sortu zireneko kontestuak ez du zer ikusirik XXI. mendeko eskolarekin eta bere kontestuarekin. Eskola helburu batzuekin sortu zen, baina gaur egun helburu horiek guztiz aldatu dira. Lehengo eskolak irakurtzen, idazten eta eragiketa sinpleak egiten zekiten pertsonak lortzea zuen helburu, baina guk pertsonak etorkizuneko gizarterako hezi behar ditugu, ahalik eta diziplina gehienetan konpetente izan daitezen.

Hirugarren bideoa: Helburuak ez dira epe laburrerako jarri behar, epe luzerako baino. Horrela, momentuko porrotaren aurrean (now), ikasleei egin duten errakuntzatik ikasi ahal dela irakatsiko diegu eta errakuntza horretatik oraindik (yet) eraikitzen ari direla jakintza. Abildadea garatzeko ahalmena dute eta oztopoei ahaleginduz egin ahal diete aurre. Orainak (now) ez du hainbesteko garrantziak, ekiteak baino (yet).

Bosgarren bideoa: Neskak eta mutilak desberdin hezten ditugu. Neskengandik balore batzuk espero ditugu eta mutilengandik beste batzuk. Balore horien arabera bide desberdinetatik eramaten ditugu neskak eta mutilak. Ez dago zertan esan, gaizki egiten ari garela.

 

2. Bi esaldi dira interesgarri nire ustez. Lehenengo bideoan Schools as we know them now are obsolete eta hirugarrenean not yet is a path into the future

 

3. Laugarren bideoa da batez ere interesgarria unitate didaktikoetan aplikatzeko. Euren inguruan dituzten arazoak aztertzen dituzte (kutsadura) eta horri nola egin aurre diseinatu egiten dute. Beharbada unitate didaktikoetarako aplikagarriena bideoan esaten dena da: garrantzitsuena ez da ezagutza, imajinazioa baino.