3. Hausnarketa

Idatzi zure gogoeta galdera hauek kontuan hartuz (5 lerrotan)

1. IKTak zer-nolako protagonismoa dute zure eguneroko lanean?

2. Zertan laguntzen dute?

3. Eragina dute ikaste prozesuan?

4. Zer-nolako eredu pedagogikoa erabiltzen duzu IKTak erabiltzerakoan?

5. Aztertu erabiltzen duzun eredu teknologiko-pedagogikoa.