2. Foroa

Motibazioa

Motibazioa

Deleted user -
Number of replies: 0

Lehenengo 3 bideotan ikasleen motibazioa eta motibazioa ez galtzea planteiatzen da. Suga Mitrak  bere experientzia ikasleak estimulatzeko: ikasbibea martxan ipini eta gero ikasleak utzi ikasbide prozesua antolatzen eta erantzunak bilatzen ("el profesor espera que el aprendizaje suceda"). Bigarren bideoan hezkuntza sistemak duen estruktura zurrunaren kontra dihoa. Ikasle bakoitzak behar duen "denbora" ikasbide prozesuan errespetatuz. Hirugarren bideoan Carolek ere ikasbide prozesuan  astiroago joan behar diren ikasleei "todavía no" mezua transmititu behar diegu,