2. Foroa

bideoak

bideoak

Deleted user -
Number of replies: 0

1. bideoa cesar Arada>> " Munduko puntu ezberdinetan, antzerako arazoak dauzkagula erakusten digu, eta batzuk lortzen dituzten aurrerapenak betse batzurentzat erabilgarriak izan daitezkeela, gauzak honela ikasleei arazoak planteatu eta beraiek hauei irtenbidea aurkitzen zaiatu behar dira, mu du osoaren erabilgarri izan daitezen, daukaten imajinazioaren bitartez gauza arrigarriak sortzeko gai bai dira"

*Esaldia> "ikasleen imaginazioaren beharrean gaude aurkikuntza arrigarriak lortzeko"

*GH> Bai erabilgarria da. Klaseen planteamendua egiterakoan analitikoki dena zehaztuta eraman beharrean, irtenbideak beraiek aurkitu ditzatela bideratu behar da, eta ahal bada ez dadila soilik irtenbide bakarra izan daukaten imaginazioarekin guk pentsatzen ez ditugun irtenbideak ere lortuko bai dituzte.

2. bideoa Carol Dweck> laburpentxoa> orain arte eduki dugu kalifikazio eta irakaskutza estiloaren ordez, " "todavia eta oraindik ez" bezalako hitzek ikasleei motibazioa eta ekiteko indarra transmititzen die. oraindik ez ikuspegi honekin ikasleak laneean jarrita, beraien artean egon daitezkeen ezberdintasunak berdintzera joango dira eta hau lortu daiteke, eta beti erronka bat ikusiko dute aurretik honek ikasteko motibazioa eta bizitzan agertuko zaizkien arazo ezberdinei aurre egiteko gogoa lortuko dutelarik..

aukeratutako esaldia "Ikasleen prozesua indartu behar da, ikasle indartsu eta erresistenteak lortzeko!"

 

GH> ba oso erabilgarria da gure ikasgaian, batez ere "ezin dot" esaten duten ikasleekin gauza berri baten aurrean, nire ewrantzuna beti izaten da " ezin dot" ez dagoela nire hiztegian eta "ahaleginduko nahiz" edo bideoan agertzen den moduan "oraindik ez" esan behar dutela eta emaitza lortzen ahalegindu a tope!!

3. bideoa>> Tokion dagoen "jardin de infancia" berezi baten inguruko hitzaldia da, non bere forma obalatuaren bitartez, haurrek beste heziketa modu bat lortzen dute, askeagoa, beraiek konturatzen dira non, nola, dabiltzan eta ea egoki dabiltzan. Honela, hitzaldia ematen duenaren arabera, ikastetxeen arkitekturak zerikusi handia dauka ikasleen heziketan, eta askotan ikasleek erortzen ikasi behar dute, jaiki eta gogorrago aurrera egiteko.

* Esaldia>> "Zarata edukitzea klasean garrantzitsua da! gehiago konzentratzen laguntzen die!"

*GH klasean> Benetan be erabilgarria, beti ere arazo egoera ezberdinak planteatzen badizkiegu ikaslee i eta emaitzak beraiek aurkitu behar dituztenean, eta hau txikitatik erakutsi ezgero, arazo asko eta asko adolezentziara iritsi orduko konpunduta daude, eta askotan beraiek elkarren artean lagunduta gainera, gure interbentzio zuzenk gabe!"