1. Kalkulu motak

Kalifikazio-kategoria bat sortu denean izena jartzeaz gain "Agregazioa" edo egingo duen kalkulu-mota zehaztuko zaio.

Hauek dira dauden aukerak:

- Kalifikazioen batez bestekoaKalifikazio guztien batura zati kalifikazio guztien kopurua.

- Kalifikazioen batez besteko ponderatuaKalifikazio-elementu bakoitzari pisu bat eman dakioke, eta pisu hori batez besteko aritmetikoaren agregazioan erabiliko da, elementu bakoitzak batez besteko globalean duen garrantzian eragiteko.


Kalifikazioen batez besteko ponderatu sinplea: Batez besteko ponderatuarekin aldea da pisua kalifikazio maximo - Gutxieneko kalifikazio gisa kalkulatzen dela elementu bakoitzerako.  Hau da; 100 puntuko ataza batek 100 puntuko pisua du, 10 puntuko ataza batek 10 puntuko pisua.


Ataza guztiek puntu maximo berbera badute balio hau "Kalifikazioen batez bestekoa"-ren berdina da.

- Kalifikazioen mediana: Tarteko kalifikazioa kalifikazioak tamainaren arabera sailkatzen direnean.

- Kalifikazio altuena

- Kalifikazio baxuena

- Kalifikazioen moda: Maiztasun gehiagorekin ageri den kalifikazioa.

- Naturala: Kalifikazio balio guztien batuketa pisuaren arabera ponderatuta.


Informazio gehiago: Moodle.org - Kalifikazio kategoriak