2. Hizkuntzaren trataera

Garrantzi haundia hartzen du hizkuntzaren trataerak. Kontutan izan, ikastaroa ikasleei zuzenduta dagoela. Ikasleak ulertu egin behar du, ikastaroan zehar dauden jarduera eta baliabideekin zer egin behar duen. Adibidez ez da berdina, jarduera baten izenburu gisa hau jartzea:

mapa mentala

Edo, ondoko hau jartzea:

[jarduera] osa ezazu erronkaren parametroekin mapa mental bat

Hau dela eta, egokia da ikastaroan zehar ikasleari zuzentzea. Adibidez ikastaroraren helburuak adireraztekoan, horrelako zerbait jartzea:

Erronka honetan ikasiko duzu ...... egiten. Zure lankideekein batera.....