1. Zenbat moodle ikastaro?


Lehenik eta behin irakastaldean erabaki behar da prestakuntza zikloa jakin batean, zenbat moodleko ikastaro egongo diren eta zeintzuk izango diren. Adibidez aukera bat izan daiteke:


    • modulu bakoitzeko, moodleko ikastaro bat
    • erronka bakoitzeko, moodleo ikastaro bat (eta ez erronka guztiak moodleko ikastaro bakar batean)
    • goiko bi ataletan aipatutako ikastaro gutziak kategoria bakar batean
    • kategoria horretan ikastaro gehiago ez sortzea


Goain aipatutakoa adibide bat besterik ez da. Garrantzitsua da irakastalden erabaki mota hauek hartzea. Ziklokoko irakastaldean edota ikastetxeko irakastaldean (ziklo guztiek antzeko itxura izateko)