6. Galderak kategorietan antolazen

Galderak multzokatu daitezke kategoriak erabiliz, horrela galderak sortzen ditunean, gai bati buruzkoak direnean, gai horrekin sortu dugun kategoria baten kokatuko ditugu

Galderak kategorizatzea garrantzitsua izan daiteke gero gai horri buruzko galdetegiak egin nahi ditugunean.