Moodleko ikastaro bat diseinatzeko hainbat gomendio

1. Zenbat moodle ikastaro?


Lehenik eta behin irakastaldean erabaki behar da prestakuntza zikloa jakin batean, zenbat moodleko ikastaro egongo diren eta zeintzuk izango diren. Adibidez aukera bat izan daiteke:


    • modulu bakoitzeko, moodleko ikastaro bat
    • erronka bakoitzeko, moodleo ikastaro bat (eta ez erronka guztiak moodleko ikastaro bakar batean)
    • goiko bi ataletan aipatutako ikastaro gutziak kategoria bakar batean
    • kategoria horretan ikastaro gehiago ez sortzea


Goain aipatutakoa adibide bat besterik ez da. Garrantzitsua da irakastalden erabaki mota hauek hartzea. Ziklokoko irakastaldean edota ikastetxeko irakastaldean (ziklo guztiek antzeko itxura izateko)