METRÓPOLIS: FEMVERTISING (29,35 min.)

Espezialista batzuk publizitateko sexismoaz  hitz egiten dute, eta joera berri honetaz: femvertising, zeini esker emakumearen ikuspegi errealagoa ematen baita gaur egun iragarki batzuetan.