STOP ACOSO ESCOLAR LGTBI.

Sektore guztiei zuzenduta: ikasle, irakasle zein gurasoei.

Click http://felgtb.com/stopacosoescolar/ link to open resource.